Akrylplastlim, Acrifix 1S 0116. Klar till lätt gulaktig, transparent 1-komponents, lösningsmedelsbaserat lim för extruderade akrylskivor samt även till andra plaster som t.ex. ABS, PS och PVC. Limmet är väderresistent och har hög hållfasthet efter 24 timmar. ANVÄNDNING: Rengör ytorna noga med t.ex. bensin innan de limmas. Limmet appliceras direkt från tuben, arbeta i väl ventilerade utrymmen. Undvik att limma på ytor som utsätts för mycket stor påfrestning. FÖRVARING: Max 30 °C och ej åtkomligt för barn. TIPS! Forma med akrylplast. INNEHÅLL: 100 g.