Hernia 1870 från Bostik. Ett färdigblandat vattenburet tapetlim i benvit kulör. Hernia Tapetlim 1870 är anpassat för uppsättning av pappers- och akrylstrukturtapeter i torra utrymmen. Limmet appliceras med roller eller tapetmaskin. Fäster på sugande och målade underlag, tex gipsskivor, spånskivor, betong och putsväggar eller väggspacklade ytor. Åtgång: Ca 4 m²/liter - beroende på material och appliceringssätt.l lit