PergamentimitationPapper som är skuret som ett gammalt pergamentpapper med slitna kanter. Finns i A3 och A4.A4