Pennvässare GrooveDubbel med behållare. Blandade färger