Klibbig duk, TakragKlibbig duk för borttagning av slipdamm.