Nitor inne propplösare i pulverform. Löser upp fett, hår och dylikt som orsakar stopp, även långt ned i avloppet. Sjunker genom stående vatten. Desinficerar och motverkar dålig lukt. Innehåll 700 g.