Rollerset medel 18cmPerlon roller för väggar och tak. God färgkapacitet. Ger medelgrov ytstruktur. 18cm bred