Färgkartor enligt RAL-standard, för att med största möjliga precision kunna bestämma kulörer. Systemet utvecklades 1925 och är en av de ledande färgstandarderna i världen. Solfjäderformad färgkarta med de 213 klassiska RAL-färgerna på en hel sida á 5x15 cm. Blank.