Du har blivit utloggad. Men ta det lugnt, vi sparade din varukorg till dig. Logga in igen så finns allt kvar.

Produkten ligger nu i din varukorg

Varukorg

Oklassificerat

Acrifix 116 akrylplastlim 100g

259.90
Slut online
1
 • car
  Fri frakt över 599 kr & hemleverans fr 19 kr.
 • return
  Fria returer.
  Öppet köp 30 dagar.
Lagersaldo i din butik

Vill du vara säker på att varan finns i butik? Ring oss.

Lagersaldo i din butik
Butiker i närheten

Lagersaldo i butik

Butiker A-Ö
Akrylplastlim, Acrifix 1S 0116. Klar till lätt gulaktig, transparent 1-komponents, lösningsmedelsbaserat lim för extruderade akrylskivor samt även till andra plaster som t.ex. ABS, PS och PVC. Limmet är väderresistent och har hög hållfasthet efter 24 timmar. ANVÄNDNING: Rengör ytorna noga med t.ex. bensin innan de limmas. Limmet appliceras direkt från tuben, arbeta i väl ventilerade utrymmen. Undvik att limma på ytor som utsätts för mycket stor påfrestning. FÖRVARING: Max 30 °C och ej åtkomligt för barn. TIPS! Forma med akrylplast. INNEHÅLL: 100 g.
Artikelnummer
107190
Kategori
Speciallim
EAN
5709128663061
Vikt (g)
100
 • Innehåller Metylmetakrylat. Kan orsaka en allergisk reaktion.
 • Innehåller metylmetakrylat, butylmetakrylat. Kan orsaka en allergisk reaktion.
 • Mycket brandfarlig vätska och ånga.
 • Skadligt vid förtäring.
 • Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • Skadligt vid inandning.
 • Kan orsaka irritation i luftvägarna.
 • Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
 • VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
 • VID KONTAKT MED ÖGONUK: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
 • Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
 • Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
 • VID HUDKONTAKT (även håret):
 • Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.
 • Skölj huden med vatten/duscha.
 • VID INANDNING:
 • Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
 • VID KONTAKT MED ÖGONEN:
 • Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
 • Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Produktmärkning

Fara

Övrig information

contains: ethyl formate, nitroethane, butan-1-ol, methyl methacrylate

Trustpilot