Drawing Pencil set, från Moleskine. En uppsättning med grafitpennor av varierande intensitet för en rad konstnärliga och praktiska användningsområden. 5 pennor: 6B, 4B, 2B, HB, H.