Små domherrar, av papp och fjädrar. 32x19 mm. Monterad på ståltråd, 15 cm. Förpackning med 4 st.