Ord, att dekorera med. Kan stå upprätt eller hängas upp, två krokar finns monterade på baksidan. Av omålad MDF (träfiber), tjocklek 15 mm. Sweet, 36x11 cm.