Bokstav, av träfiber, höjd 5 cm, tjocklek 5 mm. Levereras omålad. X