Träkulor, av bok, omålade. Hål 8 mm. Förpackning med 2 st. Kub, 40x40 mm. Fasade kanter.