Träkulor mix, av bok, omålade. Ø 10–37 mm, hål 3–8 mm (10/3 mm - 5 st, 20/4 mm - 4 st, 25/6 mm - 2 st, 30/6 mm - 2 st, 37/8 mm - 2 st). Förpackning med 15 st.