Du har blivit utloggad. Men ta det lugnt, vi sparade din varukorg till dig. Logga in igen så finns allt kvar.

Produkten ligger nu i din varukorg

Varukorg

Samarbeten

Vi på Panduro vill vara med och bidra till en trygg, fantasifull och kreativ framtid för kommande generationer. Det gör vi bland annat genom olika samarbeten som stöttar och stärker barns säkerhet, utveckling och kreativitet. Därför har vi valt att ge bidrag till SOS Barnbyars viktiga arbete för barn som lever i utsatthet samt till barnverksamheter med fokus på kreativitet och skapande på museerna Louisiana Museum of Modern Art i Danmark och Henie Onstad Kunstsenter i Norge.

SOS Barnbyar

Vi vill att alla barn ska få växa upp i trygghet. Sedan 2014 samarbetar vi därför med SOS Barnbyar för att hjälpa barn i utsatthet runt om i världen. SOS Barnbyar är en världsomspännande barnrättsorganisation som arbetar för att ge barn en trygg, säker och kärleksfull uppväxt.

Louisiana Museum of Modern Art

Sedan år 2000 har Panduro ett samarbete med Børnehuset och Louisiana Learning på Louisiana Museum of Modern Art i danska Humlebæk. Børnehuset är en del av museet där barn och ungdomar fritt kan utrycka sin fantasi och sitt skapande. Panduro sponsrar med material, men Louisiana avgör själva vilket material som ska finnas tillhanda. Louisiana försöker anpassa aktiviteterna i Børnehuset baserat på de utställningar som är aktuella.

Henie Onstad Kunstsenter

Vi sponsrar sedan 2017 barnverksamheten Labben på Henie Onstad Kunstsenter utanför Oslo. På konstcentret uppmuntras vuxna och barn att upptäcka konsten och skapandet tillsammans. I verkstaden som kallas Labben står den individuella kreativiteten i fokus och här får barnen måla och skapa fritt. Panduro sponsrar med material som används av barn, skolor och förskolor som besöker verkstaden.

Trustpilot