Panduro Dough, tänk att än en gång få känna modellera för första gången i ens händer! Ni minns säkert känslan av att krama den. Att leka med lera är tillsammans med fingerfärg ofta ett barns första steg in i den kreativa och skapande världen.

  • Burken innehåller 85 gram lekl... Läs mer