Super Glue Glas, innehåll: 3 g. Universellt snabblim speciellt för glas; transparent glas, färgat glas, kristall, fabriksglas, opakglas och blåst glas (ej för glas som utsätts för höga temeraturer under längre tid, ej heller för ytor i kontakt med mat). Limmar glas mot glas och glas mot metall. Fäster och härdar på några sekunder. Tål maskindisk. Genomskinslig (osynlig) fog. Fritt från lösningsmedel. Klibbfritt lock med inbyggd perforeringsfunktion. GÖR SÅ HÄR: 1. Rengör området med vatten och låt torka. Undvik rengöringsmedel för bästa resultat. Se till att fogytorna är rena, helt torra och att de passar tätt mot varandra. 2. Vrid locket medurs tills det fastnar och förseglingen punkteras, öppna sedan locket genom att vrida det moturs. 3. Tryck försiktigt ut en liten droppe på en av ytorna. Tryck ihop ytorna och håll kvar tills de har fixerats. Håll kvar i upp till en minut. 4. Sätt genast på locket igen och förvara förpackningen upprätt på en torr och sval plats.