Du har blivit utloggad. Men ta det lugnt, vi sparade din varukorg till dig. Logga in igen så finns allt kvar.

Produkten ligger nu i din varukorg

Varukorg

Vårt ansvar

Vi brinner för kreativitet. Det är det som vi vill föra vidare till kommande generationer och därför ser vi vårt ansvar i att skapa en hållbar framtid för de som kommer efter oss. Vi vill vara det hållbara alternativet i vår bransch och då måste vi ha ett öra mot våra medvetna kunder och ett öra mot vår omvärld. För att det ska bli verklighet jobbar vi för att säkra hållbarhet i alla led. Det omfattar allt från val av produkter och produktion till det som händer efter att produkterna har lämnat Panduro och den relation vi har med våra leverantörer och medarbetare under resans gång. Detta för att kunna möta utmaningar som bland annat rör klimat, mänskliga rättigheter och korruption.

En stor del av produkterna i vårt sortiment öppnar upp möjligheten för att skapa med händerna och att ta en paus i vardagen. Många människor upplever att de mår bra av kreativt skapande och på så sätt kan vårt sortiment främja välbefinnande och mental hälsa. I vårt sortiment finns också mängder av produkter som kan användas för att ge gamla produkter en andra chans. Det är något som vi gärna vill uppmuntra våra kunder att göra – att återbruka mer. Tillsammans med dem vill vi skapa mer effektiv användning av jordens resurser för att gynna framtida generationer. Inom områdena för mental hälsa och återbruk ser vi därför möjligheter att vara med och påverka utvecklingen mot en mer hållbar och kreativ framtid.

Panduros hållbarhetsvision:
En fantasifull och kreativ framtid för kommande generationer

Agenda 2030 och våra fyra utvalda Globala mål

Vårt hållbarhetsarbete tar avstamp i Agenda 2030 som är FN:s plan för hållbar utveckling, med 17 globala mål som berör hela världen. Agendans syfte är att förbättra världen för kommande generationer genom att alla är med och driver hållbarhetsarbetet framåt.

Våra fyra utvalda Globala mål:

Bland de 17 Globala målen har vi bedömt följande fyra hållbarhetsmål som mest relevanta för oss på Panduro.

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Vi anser att det är viktigt att tillverka produkter på ett hållbart sätt. Samtidigt främjar vi kunskapen om återbruk och erbjuder ett brett sortiment för att återanvända produkter. Det är viktigt för oss att minimera mängden skadliga kemikalier i våra produkter och hantera avfall på ett ansvarsfullt sätt.

Fokusområden:
Erbjuda säkra och hållbara produkter
Främja cirkulär ekonomi

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Det är viktigt att vi fortsätter vara innovativa och har en kontinuerlig utveckling inom området. Samtidigt värnar vi om arbetstagarens rättigheter och vill främja en säker arbetsmiljö. Anständigt arbete och lika lön för likvärdigt arbete är grundläggande värderingar hos Panduro. Vi erbjuder årligen praktikplatser samt arbetsträning för långtidssjukskrivna.

Fokusområden:
Samarbeta med ansvarsfulla leverantörer
Vara en attraktiv arbetsgivare

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Genom vårt miljöledningssystem arbetar vi ständigt för att förbättra vårt miljöarbete och utbilda våra medarbetare inom området. Vi arbetar bland annat med att minska klimatpåverkan från inkommande transporter från leverantörer och utgående transporter till butik och kunder.

Fokusområden:
Minska klimatpåverkan från våra transporter
Minska klimatpåverkan från den egna verksamheten

Mål 3: Hälsa och välbefinnande

Kreativt skapande är bra för människor. Kreativitet främjar utveckling av fantasin och förmågan att tänka lösningsorienterat. Att skapa med händerna är dessutom stressreducerande. Det är viktigt att alla människor i vår värdekedja mår bra.

Fokusområden:
Inspirera till kreativitet för att främja mental hälsa
Utveckla våra samarbeten

Vårt bidrag till de Globala målen

För att kunna arbeta mer fokuserat och långsiktigt med hållbarhetsfrågorna har vi under våren 2022 definierat ett antal nya mål för att driva vårt hållbarhetsarbete framåt.
Målsättningar för de kommande åren:Främja cirkulär ekonomi

Långsiktigt mål:
Mer effektiva och hållbara förpackningar.

Delmål:

  • Minska mängden onödiga emballage från leverantörer.
  • Alla nya förpackningar till våra egna varumärken ska vara återvinningsbara från och med år 2022/23.
  • Alla förpackningar till våra egna varumärken ska vara återvinningsbara år 2025/26.Samarbeta med ansvarsfulla leverantörer

Långsiktigt mål:
Minimala hållbarhetsrisker i våra leverantörskedjor.

Delmål:

  • Genomföra riskanalyser av våra 100 största produktleverantörer avseende miljö, sociala förhållanden och korruption senast år 2022/23.
  • Etablera ett arbetssätt för att utifrån riskanalysen minimera och förebygga de risker som upptäcks senast år 2022/23.Minska klimatpåverkan från transporter

Långsiktigt mål:
Fossilfria transporter senast år 2030.

Delmål:

  • Årligen införa fler miljöfraktsalternativ till våra e-handelskunder.


Panduros miljö- och ansvarspolicy

För oss är det viktigt att verka för en bättre miljö

Allt vi gör på Panduro bygger på glädjen du känner när du skapar något med dina händer. Vi fokuserar på att tillsammans utveckla och marknadsföra produkter som är kreativa, inspirerande och säkra för våra kunder. Vi vill att våra produkter ska ge skaparglädje som leder till att förlänga andra produkters livslängd och öka återanvändning av material. Vi tar ansvar för att

  • uppfylla lagkrav och andra bindande krav
  • ständigt förbättra miljöarbetet för att uppnå bättre miljöprestanda
  • skydda miljön genom förebyggande av förorening
  • skapa goda relationer med våra leverantörer för att därigenom utveckla produktsäkerhet och produktkvalitet.

För oss är det viktigt att ta ett socialt ansvar

Direkt och indirekt påverkar vi som företag inte bara våra anställda utan även individer i hela värdekedjan. Vi kräver att våra leverantörer tar ett socialt ansvar genom att de ska skriva under vår uppförandekod, Code of Conduct. Vi gör också sociala investeringar och är bland annat sponsor till välgörenhetsorganisationer.

Läs mer om socialt ansvar »

Transport och logistik

Klimatkrisen är en global hållbarhetsutmaning och vi på Panduro har självklart ett ansvar att göra vad vi kan för att minska utsläppen av växthusgaser. Som ett steg i att arbeta mer effektivt med våra transporter framöver har vi antagit ett ambitiöst mål om fossilfria transporter år 2030.

Läs mer om transport och logistik »

Förpackningar och materialval

För att se till att vi använder de begränsade globala naturresurserna på ett mer effektivt sätt arbetar vi med att se över materialen i våra förpackningar. Detta arbete kräver ett nära samarbete med våra leverantörer.

Läs mer om förpackningar och materialval »

Trustpilot