Sinut on kirjattu ulos. Ostoskorisi on tallennettu, mutta sinun tulee kirjautua uudelleen sisään.

Tuote on nyt ostoskorissasi

Ostoskori

Meidän vastuumme

Luovuus on intohimomme. Haluamme viedä sitä edelleen tuleville sukupolville ja näemme siksi vastuumme kestävän tulevaisuuden luomisessa jälkeläisillemme. Haluamme olla kestävän kehityksen vaihtoehto alallamme, ja silloin meidän on kuunneltava tarkkaan tietoisia asiakkaitamme ja ympäröivää maailmaamme. Jotta siitä tulee todellisuutta, työskentelemme varmistaaksemme kestävän kehityksen kaikissa vaiheissa. Se käsittää kaiken tuotteiden ja tuotannon valitsemisesta siihen, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun kaikki tuotteet ovat lähteneet Pandurolta sekä suhteen, joka meillä on toimittajiemme ja työntekijöidemme kanssa matkan varrella. Teemme tämän voidaksemme vastata muun muassa ilmastoon, ihmisoikeuksiin ja korruptioon liittyviin haasteisiin.

Suuri osa tuotteistamme avaa mahdollisuuksia luoda käsillä ja ottaa taukoa arjesta. Monet ihmiset kokevat, että luova tekeminen auttaa voimaan hyvin, ja valikoimamme edistää hyvinvointia ja mielenterveyttä. Valikoimassamme on myös paljon tuotteita, joita voidaan käyttää antamaan vanhoille tuotteille toinen mahdollisuus. Se on jotain, mitä haluamme kannustaa asiakkaitamme tekemään – uusiokäyttämään enemmän. Yhdessä heidän kanssaan voimme käyttää maapallon resursseja tehokkaammin tulevien sukupolvien hyödyksi. Mielenterveyden ja uusiokäytön osalta näemme siksi mahdollisuuksia olla mukana vaikuttamassa kehitykseen kestävämmän ja luovemman tulevaisuuden osalta.

Panduron kestävän kehityksen visio:
Mielikuvituksellinen ja luova tulevaisuus tuleville sukupolville

Agenda 2030 ja neljä valittua globaalia tavoitettamme

Kestävän kehityksen työmme perustuu Agenda 2030 -ohjelmaan, joka on YK:n kestävän kehityksen suunnitelma. Se sisältää 17 globaalia tavoitetta, jotka koskevat koko maailmaa. Agendan tarkoituksena on parantaa maailmaa tuleville sukupolville siten, että kaikki ovat mukana edistämässä kestävän kehityksen työtä.

Neljä valittua globaalia tavoitettamme:

Olemme valinneet 17 globaalista tavoitteesta seuraavat neljä kestävän kehityksen tavoitetta, jotka koskevat eniten meitä Pandurolla.

Tavoite 12: Kestävä kulutus ja tuotanto

Mielestämme on tärkeää valmistaa tuotteita kestävällä tavalla. Edistämme samalla tietämystä kierrätyksestä ja tarjoamme laajan valikoiman tuotteiden uusiokäyttöön. Meille on tärkeää minimoida haitallisten kemikaalien määrä tuotteissamme ja käsitellä jätteitä vastuullisesti.

Keskittymisalueet:
Turvallisten ja kestävien tuotteiden tarjoaminen Kiertotalouden edistäminen

Tavoite 8: Kunnolliset työehdot ja talouskasvu

On tärkeää, että olemme jatkossakin innovatiivisia ja kehitymme jatkuvasti alueella. Samalla huolehdimme työntekijän oikeuksista ja edistämme turvallista työympäristöä. Kunnollinen työ ja sama palkka samasta työstä ovat perustavanlaatuisia arvoja Pandurolla. Tarjoamme vuosittain harjoittelupaikkoja sekä työkokeiluja pitkäaikaisen sairausloman jälkeen.

Keskittymisalueet:
Yhteistyö vastuullisten toimittajien kanssa Houkuttelevana työnantajana näyttäytyminen

Tavoite 13: Ilmastonmuutosten torjuminen

Ympäristöjohtamisjärjestelmämme kautta pyrimme jatkuvasti parantamaan ympäristötyötämme ja kouluttamaan työntekijöitämme aiheesta. Pyrimme muun muassa vähentämään toimittajilta tulevien kuljetusten sekä myymälöihin ja asiakkaille menevien kuljetusten ympäristövaikutuksia.

Keskittymisalueet:
Kuljetustemme ympäristövaikutusten vähentäminen Oman toiminnan ympäristövaikutusten vähentäminen

Tavoite 3: Terveys ja hyvinvointi

Luova tekeminen on hyväksi ihmisille. Luovuus edistää mielikuvituksen kehittymistä ja kysyä ajatella ratkaisukeskeisesti. Käsillä luominen vähentää lisäksi stressiä. On tärkeää, että kaikki ihmiset arvoketjussamme voivat hyvin.

Keskittymisalueet:
Luovuuteen inspiroiminen mielenterveyden edistämiseksi Yhteistyömme kehittäminen

Panoksemme globaalien tavoitteiden saavuttamiseksi

Voidaksemme keskittyä enemmän ja pitkällä tähtäimellä kestävän kehityksen kysymyksiin olemme kevään 2022 aikana määritelleet joukon uusia tavoitteita edistääksemme kestävän kehityksen työtämme.
Tavoitteet tuleville vuosille:Kiertotalouden edistäminen

Pitkän aikavälin tavoite:
Tehokkaammat ja kestävämmät pakkaukset.

Osatavoite:

  • Vähentää tarpeettomien pakkausten määrää toimittajilta.
  • Kaikkien omien tuotemerkkiemme uusien pakkausten on oltava kierrätettäviä vuodesta 2022/23 lähtien.
  • Kaikkien omien tuotemerkkiemme pakkausten on oltava kierrätettäviä vuodesta 2025/26 lähtien.


Yhteistyö vastuullisten toimittajien kanssa

Pitkän aikavälin tavoite:
Minimaaliset kestävän kehityksen riskit toimittajaketjuissamme.

Osatavoite:

  • Suorittaa riskianalyysi 100 suurimmalle tuotetoimittajallemme ympäristöön, sosiaalisiin olosuhteisiin ja korruptioon liittyen viimeistään vuonna 2022/23.
  • Perustaa työskentelytapa riskien minimoimiseksi ja estämiseksi riskianalyysin perusteella viimeistään vuonna 2022/23.


Kuljetusten ympäristövaikutusten vähentäminen

Pitkän aikavälin tavoite:
Fossiilivapaat kuljetukset viimeistään vuonna 2030.

Osatavoite:

  • Ottaa vuosittain käyttöön ympäristökuljetusvaihtoehtoja verkkokauppa-asiakkaillemme.


Panduron ympäristö- ja vastuukäytäntö

Meille on tärkeää vaikuttaa paremman ympäristön puolesta

Kaikki mitä teemme Pandurolla perustuu iloon, jota tunnet luodessasi jotain käsilläsi. Keskitymme yhdessä kehittämään ja markkinoimaan tuotteita, jotka ovat luovia, inspiroivia ja turvallisia asiakkaillemme. Haluamme, että tuotteemme luovat luomisen iloa, joka auttaa pidentämään muiden tuotteiden käyttöikää ja lisää materiaalien uudelleenkäyttöä. Otamme vastuun siitä, että

  • noudatamme lain vaatimuksia ja muita sitovia vaatimuksia
  • parannamme jatkuvasti ympäristötyötä toimiaksemme paremmin ympäristön puolesta
  • suojelemme ympäristöä ehkäisemällä saastumista
  • luomme hyvät suhteet toimittajiemme kanssa kehittämällä tuoteturvallisuutta ja tuotteiden laatua.

Meille on tärkeää ottaa sosiaalinen vastuu

Vaikutamme suoraan ja välillisesti yrityksenä sekä työntekijöihimme että koko arvoketjumme yksilöihin. Vaadimme, että toimittajamme ottavat sosiaalisen vastuun allekirjoittamalla Code of Conduct -toimintaohjeemme. Teemme myös sosiaalisia investointeja ja toimimme muun muassa hyvinvointiorganisaatioiden sponsorina.

Lue lisää sosiaalisesta vastuusta »

Kuljetus ja logistiikka

Ilmastokriisi on maailmanlaajuinen kestävän kehityksen haaste, ja olemme Pandurolla tietysti vastuussa siitä, että teemme voitavamme kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi. Yhtenä askeleena siinä, että voimme jatkossa työskennellä tehokkaammin kuljetustemme kanssa, olemme ottaneet kunnianhimoisen tavoitteen fossiilivapaista kuljetuksista vuonna 2030.

Lue lisää kuljetuksesta ja logistiikasta »

Pakkaukset ja materiaalivalinnat

Varmistaaksemme, että käytämme rajallisia globaaleja luonnonvaroja tehokkaammin, pyrimme tarkastelemaan pakkaustemme materiaaleja. Tämä työ vaatii läheistä yhteistyötä toimittajiemme kanssa.

Lue lisää pakkauksista ja materiaalivalinnoista »