Du er logget ud – men vi har gemt din varekurv. Log ind igen og se indholdet i din varekurv.

Varekurv

Gem til ønskeliste

Tilføj items-in-cart varer i kurven til en ønskeliste

Det ser ud til, at du endnu ikke har gemt nogen ønskelister på mine sider.

Opret en ny ønskeliste:

Oklassificerat

Acrifix 116 akrylplastlim 100g

239.95
Udsolgt online
1
 • car
  Fri levering over 399 kr & hjemmelevering fra 39 kr.
 • return
  Gratis returnering 
  30 dages returret.
Lagersaldo i din butik

Ring til os, hvis du vil være helt sikker på, at varen findes i butikken.

Lagersaldo i din butik
Butikker i nærheden

Lagersaldo i butikken

Butikker A-Å
Akrylplastlim, Acrifix 1S 0116. Klar til let gullig, transparent 1-komponent, opløsningsmiddelbaseret lim til ekstruderede akrylskiver og andre plasttyper som fx ABS, PS og PVC. Limen er vejrresistent og har høj holdfasthed efter 24 timer. BRUG: Rengør overfladerne nøje med fx benzin, før de limes. Limen påføres direkte fra tuben. Arbejd i lokaler med god ventilation. Undgå at lime på overflader, som udsættes for meget stor belastning. OPBEVARING: Maks. 30°C og utilgængeligt for børn. INDHOLD: 100 g.
Artikelnummer
107190
Kategorier
Speciallim
EAN
5709128663061
Vægt (g)
100
 • Indeholder Methylmethacrylat. Kan udløse allergisk reaktion.  
 • Indeholder methylmethacrylat, butylmethacrylat. Kan udløse allergisk reaktion.
 • Meget brandfarlig væske og damp.
 • Farlig ved indtagelse.
 • Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • Farlig ved indånding.
 • Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • VED KONTAKT MED HUDUK (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
 • VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
 • VED KONTAKT MED ØJNUKE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
 • VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret):
 • Alt tilsmudset tøj tages straks af.
 • Skyl/brus huden med vand.
 • VED INDÅNDING:
 • Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
 • VED KONTAKT MED ØJNENE:
 • Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
 • Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Produktmærkning

Fare

Information

contains: ethyl formate, nitroethane, butan-1-ol, methyl methacrylate

Trustpilot