Produktet er nu i din varekurven

Varekurv

0 (0 anmeldelser)

Artists Varnish Matt spray

169,95
Udsolgt online
Vælg variant:
1
 • car
  Fri levering over 399 kr.
 • return
  Gratis returnering 
  30 dages returret.
 • delivery
  Levering 2-4 arbejdsdage.
 • products
  Sikker e-handel
Lagersaldo i din butik

Ring til os, hvis du vil være helt sikker på, at varen findes i butikken.

Lagersaldo i din butik
Butikker i nærheden

Lagersaldo i butikken

Butikker A-Å
Artists Varnish Spray, Winsor & Newton. Kunstnerfernis, der beskytter malerier med olie-, alkyd- eller akrylfarve, så de ikke gulner. Kan fjernes med mineralsk terpentin. Prøv sprayen først, før den bruges på det færdige arbejde. Hold en afstand på 25-30 cm. Oliemaling: Lad det tørre i 6-12 måneder før behandling. Efter brug: Vend spraydåsen på hovedet, og sprøjt mundstykket rent (så det ikke stopper til). Pakke med 400 ml. Matt
Artikelnummer
679901
Mærker
Kategorier
Malemedier
EAN
0884955002292
Volumen (l)
0.4
Højde (mm)
210
Diameter ydre (mm)
65
 • Opbevares under lås.
 • Hold beholderen tæt lukket.
 • Søg lægehjælp.
 • Udslip opsamles.
 • Opbevares på et godt ventileret sted.
 • Alt tilsmudset tøj tages af.
 • Ved hudirritation:
 • Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
 • VED INDÅNDING:
 • Vask med rigeligt vand.
 • VED KONTAKT MED HUDEN:
 • Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 o C/122 o F.
 • Beskyttes mod sollys.
 • Yderst brandfarlig aerosol.
 • Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • Forårsager hudirritation.
 • Beholder under tryk Kan sprænges ved opvarmning.
 • Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
 • Forårsager organskader.
 • Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
 • Undgå udledning til miljøet.
 • Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
 • Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
 • Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
 • Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 o C/122 o F.
 • Søg lægehjælp ved ubehag.
 • Opbevares utilgængeligt for børn.

Produktmærkning

Information

Contains: Stoddard solvent

Delt glæde er dobbeltglæde! Lad dig inspirere af andres idéer @panduroofficial

Trustpilot