Produktet er nu i din varekurven

Varekurv

1 (1 anmeldelser)
Dylon

Dylon wash & dye Black

109,95
50+ stk
1
109,95
 • Fri levering over 399 kr.
 • Gratis returnering 
  30 dages returret.
 • Levering 2-4 arbejdsdage.
 • Sikker e-handel
Lagersaldo i din butik

Ring til os, hvis du vil være helt sikker på, at varen findes i butikken.

Lagersaldo i din butik
Butikker i nærheden

Lagersaldo i butikken

Butikker A-Å
Dylon wash & dye Black, genfarver sort tekstil, op til 500 g tørt stof. Vaskemaskine ved 40°C. Velegnede stoffer: Bomuld, hør og viskose. Stofblandinger af polyester/bomuld og polyester/viskose giver lysere nuancer. Uegnede stoffer: uld, silke, polyester, akryl, nylon og specialbehandlede stoffer. Indeholder alt, hvad du skal bruge, inkl. brugsanvisning. Indhold 350 g.
Artikelnummer
240075
Mærker
Kategorier
Tekstilfarver
EAN
5000325035386
Vægt (kg)
350
 • Forårsager hudirritation.
 • Forårsager alvorlig øjenskade.
 • Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 • Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
 • Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
 • VED INDÅNDING:
 • Vask med rigeligt vand.
 • Opbevares utilgængeligt for børn.
 • VED KONTAKT MED HUDEN:
 • Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • Kan ætse metaller.
 • Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • Søg lægehjælp ved ubehag.
 • Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge.
 • Opbevares under lås.
 • I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
 • VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
 • VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.

Produktmærkning

Fare

Information

Contains: Sodium silicate, C.I. Reactive Black 5, C.I. Reactive Yellow 201, Di-Na substituted polycycle sulfonate

Delt glæde er dobbeltglæde! Lad dig inspirere af andres idéer @panduroofficial

Trustpilot