Designark "Konfirmation/Konfirmasjon", 305x305 mm. Gramvægt 230. Dobbeltsidede, med tekst på begge sider. Norsk/dansk, svensk/engelsk tekst. Syre- og ligninfri. Pris pr. ark.Lilla