Produktet er nå i handlekurven

Handlekurv

Bærekraftig sortiment

Vi ønsker å tilby produkter som gjør det mulig å resirkulere ting som allerede finnes og oppmuntre og inspirere kundene våre til å skape med det de allerede har hjemme.

Trygge produkter

Produktsikkerhet er et viktig grunnprinsipp i arbeidet med å tilby et bærekraftig sortiment. Alle Panduros produkter blir nøye kontrollert. Produktsikkerhet omfatter også mye arbeid med gransking av dokumentasjon og produktinnhold. I Panduro har vi et bredt sortiment som gir oss mulighet til å påvirke ved å ta bevisste material- og produktvalg som gjenspeiler verdiene våre. Vi arbeider for å levere produkter av god kvalitet som oppfyller strenge krav til sikkerhet, helse og miljø. Et av tiltakene våre for å oppnå god produktsikkerhet er å utarbeide kravsdokumenter til leverandørene, slik at produktene blir kontrollert gjennom tester, analyser og risikobedømming av innholdet. Vi arbeider også med kravspesifikasjoner for samtlige produktkategorier i sortimentet vårt og oppdaterer dem fortløpende når det skjer lovendringer. Det er viktig at produktene er tilpasset brukeren, og særlig viktig er sikkerheten for produkter beregnet på barn.

Tilbakekalte produkter finner du her »

Miljømerking og bærekraftig innhold

Vår ambisjon er å øke vårt utvalg av produkter med bærekraft og miljømerker. Vi har for eksempel svanemerkede farger for barn og en serie svanemerkede møbelmalinger i sortimentet.

Hva betyr symbolene?

Grønt punkt

Det grønne punktet viser at Panduro er tilknyttet næringslivets system for gjenvinning av emballasje. Det betyr at Panduro gjør sitt for at gjenvinningssystemet for emballasje skal fungere. Vi i Panduro arbeider selvfølgelig for å redusere mengden emballasje så mye som mulig uten at produktene blir skadet under transport.


Søppelkasse med kryss over

CE logo Søppelkassen med kryss over betyr at produktet ikke skal kastes i husholdningsavfallet. Du finner dette symbolet på elektriske produkter og produkter som inneholder batterier. Panduro forhandler produkter som omfattes av innsamlingssystemet for gjenvinning av elektriske og elektroniske produkter.


CE-merket

CE logo CE-merket betyr at produktet oppfyller de lovene og reglene det er underlagt. Det er på langt nær alle produkter som skal CE-merkes. I Panduros sortiment er det bare elektriske produkter og produkter som regnes som leketøy, som kan og skal CE-merkes.


Ikke for barn under tre år

0-3 år Symbolet betyr at barn under tre år ikke skal bruke produktet. Produktet er ikke beregnet på barn under tre år, og kan derfor være farlig for dem. For eksempel kan det inneholde små deler, som innebærer kvelningsrisiko hvis små barn putter dem i munnen.


Svanemerket

Svanen Svanemerket (Nordic Swan Eco Label) er Nordens offisielle miljømerke og gjør det enkelt for deg som kunde å velge de miljømessig beste produktene. Svanen står for bærekraftig ressursbruk og et giftfritt miljø. Du kan lese mer om dette på Svanens nettsted.


FSC-merket

Forest Stewardship Council er en internasjonal medlemsorganisasjon som arbeider for en miljøtilpasset, sosialt ansvarlig og økonomisk livskraftig utnyttelse av verdens skoger. FSC-merket gjør det mulig for deg som kunde å velge trevarer fra ansvarlig skogbruk, det vil si skogbruk der det tas hensyn til mennesker og miljø. Les mer på FSCs nettsted.


Farlige kjemikalier

En del kjemikalier i sortimentet vårt er merket som farlige for helse og/eller miljø. I slike tilfeller er det viktig å lese informasjonen på pakken nøye. Ekstra farlige kjemikalier har også barnesikker emballasje og taktil, følbar merking.

Etisk dyrehold

Panduro har egne retningslinjer for dyrevelferd og stiller krav til godt dyrehold. Alle leverandører innenfor de relevante produktkategoriene skal ha signert retningslinjene våre. Vi er bevisste på at det kan være utfordrende å følge opp kravene og er derfor i dialog med interessenter og andre i bransjen. Vi velger leverandører med omtanke og er aktivt involvert i materialvalg for produktene våre, blant annet når det gjelder råvarenes opphav. Dette for å redusere transporten, men også for å lettere kunne sikre godt dyrehold og trygg bruk av kjemikalier.