Du har blitt logget ut. Men ta det ro, vi har lagret handlekurven din. Logg deg inn igjen, så er alt fortsatt der.

Produktet er nå i handlekurven

Handlekurv

Bærekraftig sortiment

Panduros brede sortiment gir oss mulighet til å påvirke ved å ta material- og produktvalg som er i samsvar med verdiene våre. Vi jobber for å levere produkter av høy kvalitet og med god pålitelighet med tanke på sikkerhet, helse og miljø. Produktkvaliteten er også en viktig del av det å gjøre sortimentet mer bærekraftig. Noen ganger er kvaliteten ekstra viktig. Da vi lanserte den nye møbelmalingen, testet for eksempel produktutviklerne blant annet hvor godt malingen dekte, og hvor lett den ble slitt. En tusjpenn beregnet på barn må tåle å bli håndtert av ivrige barnehender. Da er det viktig at spissen ikke trykkes inn for lett.

Vi vil tilby produkter som gjør det mulig å gjenbruke mer, og ønsker å oppfordre og inspirere kundene til å lage ting av det de allerede har i huset.

Trygge produkter

Produktsikkerhet er et viktig grunnprinsipp i arbeidet med å tilby et bærekraftig sortiment. Vi har derfor dokumenterte rutiner som skal sikre at alle produktene våre er trygge, både for miljø og mennesker. Vi arbeider med kravspesifikasjoner for samtlige produktkategorier i sortimentet, og disse oppdateres fortløpende når det skjer lovendringer. Lovpålagte krav og anbefalinger fra myndigheter og bransjeorganisasjoner er minstekravet, i tillegg kommer ytterligere krav som vi selv spesifiserer. Produktsikkerhetsarbeidet omfatter også studier av testrapporter og produktinnhold. Leker og elektronikk blir testet i henhold til særlige europeiske standarder for å sikre at de oppfyller alle lovpålagte krav og er trygge å bruke. For andre produktkategorier er kontroll av det kjemiske innholdet viktig, og for eksempel kosmetiske produkter og visse kjemiske produkter til barn kontrolleres av eksterne toksikologer som vurderer dem med hensyn til risiko. Det er viktig at produktene er tilpasset brukeren, og særlig viktig er sikkerheten for produkter beregnet på barn.

Tilbakekalte produkter

Sikkerheten for våre kunder er vår høyeste prioritet. Hvis det mot formodning skulle vise seg at et produkt utgjør en sikkerhetsrisiko, tilbakekalles det umiddelbart.

Her finner du tilbakekalte produkter »

Miljømerking og bærekraftig innhold

For å ytterlige sikre at sortimentet vårt er trygt og bærekraftig, har vi som ambisjon å øke utvalget av bærekraft- og miljømerkede produkter. Vi har for eksempel svanemerket maling til barn og en serie svanemerket møbelmaling i sortimentet. Miljømerket Svanen betyr blant annet at produktets innhold er gjennomgått og godkjent av en uavhengig part med tanke på miljøpåvirkning. I tiden som kommer, vil vi ta inn flere FSC®-merkede tre- og papirprodukter i sortimentet. FSC-merkingen betyr at materialene som er brukt i produktet, stammer fra ansvarlig, FSC-sertifisert skogbruk, resirkulerte materialer og materialer fra andre kontrollerte kilder. Blant Panduros egne varemerker er det en rekke FSC-merkede produkter, deriblant påskeegg, papirblokker og pensler, og vi arbeider for at det skal bli enda flere. Vi har også mange FSC-merkede produkter fra andre merker, for eksempel treleker i Pando-sortimentet.

En annen del av arbeidet med å redusere bærekraftrisikoene knyttet til sortimentet vårt er å utelukke kritiske råvarer fra visse produkter. Et eksempel på dette er at vi ikke bruker ingredienser basert på palmeolje i en av såpemassene våre. Vi har også tatt bevisste valg knyttet til ingredienser i arbeidet med å lansere flere produkter av resirkulerte eller biobaserte materialer.

Hva betyr symbolene?

Grønt punkt

Det grønne punktet viser at Panduro er tilknyttet næringslivets system for gjenvinning av emballasje. Det betyr at Panduro gjør sitt for at gjenvinningssystemet for emballasje skal fungere. Vi i Panduro arbeider selvfølgelig for å redusere mengden emballasje så mye som mulig uten at produktene blir skadet under transport.

Søppelkasse med kryss over

Søppelkassen med kryss over betyr at produktet ikke skal kastes i husholdningsavfallet. Du finner dette symbolet på elektriske produkter og produkter som inneholder batterier. Panduro forhandler produkter som omfattes av innsamlingssystemet for gjenvinning av elektriske og elektroniske produkter.

CE-merket

CE-merket betyr at produktet oppfyller de lovene og reglene det er underlagt. Det er på langt nær alle produkter som skal CE-merkes. I Panduros sortiment er det bare elektriske produkter og produkter som regnes som leketøy, som kan og skal CE-merkes.

Ikke for barn under tre år

Symbolet betyr at barn under tre år ikke skal bruke produktet. Produktet er ikke beregnet på barn under tre år, og kan derfor være farlig for dem. For eksempel kan det inneholde små deler, som innebærer kvelningsrisiko hvis små barn putter dem i munnen.

Svanemerket

Svanemerket (Nordic Swan Eco Label) er Nordens offisielle miljømerke og gjør det enkelt for deg som kunde å velge de miljømessig beste produktene. Svanen står for bærekraftig ressursbruk og et giftfritt miljø. Du kan lese mer om dette på Svanens nettsted.

FSC-merket

FSC_N002007

Forest Stewardship Council er en internasjonal medlemsorganisasjon som arbeider for en miljøtilpasset, sosialt ansvarlig og økonomisk livskraftig utnyttelse av verdens skoger. FSC-merket gjør det mulig for deg som kunde å velge trevarer fra ansvarlig skogbruk, det vil si skogbruk der det tas hensyn til mennesker og miljø. Les mer på FSCs nettsted.

Farlige kjemikalier

En del kjemikalier i sortimentet vårt er merket som farlige for helse og/eller miljø. I slike tilfeller er det viktig å lese informasjonen på pakken nøye. Ekstra farlige kjemikalier har også barnesikker emballasje og taktil, følbar merking.

Etisk dyrehold

Panduro har egne retningslinjer for dyrevelferd og stiller krav til godt dyrehold. Alle leverandører innenfor de relevante produktkategoriene skal ha signert retningslinjene våre. Vi er bevisste på at det kan være utfordrende å følge opp kravene og er derfor i dialog med interessenter og andre i bransjen. Vi velger leverandører med omtanke og er aktivt involvert i materialvalg for produktene våre, blant annet når det gjelder råvarenes opphav. Dette for å redusere transporten, men også for å lettere kunne sikre godt dyrehold og trygg bruk av kjemikalier.

Gjenvinningsveiledning

Vi vil gjøre det enklere for deg når du skal sortere og gjenvinne våre produkter. Derfor har vi laget en veiledning med informasjon og tips til hva du bør huske.

Slik resirkulerer du produktene våre »