Produktet er nå i handlekurven

Handlekurv

Bærekraft i Panduro

Visjon: "Å skape en fantasifull og kreativ fremtid for fremtidige generasjoner."

Les den nyeste rapporten her

Bærekraftsarbeid

For å konkretisere risikoer og muligheter knyttet til bærekraft har vi utført en vesentlighetsanalyse basert på FNs globale bærekraftsmål. Med utgangspunkt i analysen utarbeidet vi deretter en intern bærekraftsstrategi. Denne vil i årene som kommer, fungere som rettesnor for hvordan vi i Panduro skal arbeide med bærekraft for å realisere visjonen vår om en fantasifull og kreativ fremtid for kommende generasjoner.

Vi hører gjerne fra deg dersom du har spørsmål, tips eller ideer om bærekraft.

Vårt ansvar

Alt vi gjør i Panduro, springer ut av den gleden du opplever når du lager noe med hendene. Vi fokuserer på å sammen utvikle og markedsføre produkter som er kreative, inspirerende og trygge for kundene. Vi vil at produktene våre skal gi en skaperglede som er med på å forlenge andre produkters levetid og øke gjenbruken av materialer.

Les mer om vårt ansvar »

Bærekraftig sortiment

Produktsikkerhet er et viktig grunnprinsipp i arbeidet med å tilby et bærekraftig sortiment. Alle Panduros produkter blir nøye kontrollert. Produktsikkerhet omfatter også mye arbeid med gransking av dokumentasjon og produktinnhold. I Panduro har vi et bredt sortiment som gir oss mulighet til å påvirke ved å ta bevisste material- og produktvalg som gjenspeiler verdiene våre.

Les mer om bærekraftig sortiment »

Bærekraftsrapporter

Her kan du lese og laste ned våre bærekraftsrapporter.