Du har blitt logget ut. Men ta det ro, vi har lagret handlekurven din. Logg deg inn igjen, så er alt fortsatt der.

Produktet er nå i handlekurven

Handlekurv

Panduros bærekraftvisjon:

En fantasifull og kreativ fremtid for kommende generasjoner

Les den nyeste rapporten her

Vårt bærekraftarbeid

Vi i Panduro brenner for kreativitet. Vårt bærekraftarbeid drives derfor også av vår visjon om en fantasifull og kreativ fremtid for kommende generasjoner. For å komme dit har vi en intern bærekraftstrategi som tar utgangspunkt i FNs Globale mål for en bærekraftig verden. I strategien jobber vi med en rekke målsetninger hvor vi ser muligheten til å øke vårt bidrag til en bærekraftig utvikling i samfunnet. Det handler blant annet om utfordringer innen klima, materialbruk og menneskerettigheter.

Miljøstyringssystem

Vi innførte et ISO 14001-sertifisert miljøstyringssystem på hovedkontoret og sentrallageret i Malmö allerede i 2006. Det innebærer at vi utvikler og forbedrer miljøarbeidet vårt fortløpende og stadig setter oss nye, målbare mål. Det betyr også at vi har en rekke dokumenterte retningslinjer og rutiner knyttet til miljøspørsmål.

Vi hører gjerne fra deg hvis du har spørsmål, tips eller ideer om vårt bærekraftarbeid.

Vårt ansvar

Alt vi gjør i Panduro, springer ut av den gleden du opplever når du lager noe med hendene. Vi fokuserer på å sammen utvikle og markedsføre produkter som er kreative, inspirerende og trygge for kundene. Vi vil at produktene våre skal gi en skaperglede som er med på å forlenge andre produkters levetid og øke gjenbruken av materialer.

Les mer om vårt ansvar »

Bærekraftig sortiment

Produktsikkerhet er et viktig grunnprinsipp i arbeidet med å tilby et bærekraftig sortiment. Alle Panduros produkter blir nøye kontrollert. Produktsikkerhet omfatter også mye arbeid med gransking av dokumentasjon og produktinnhold. I Panduro har vi et bredt sortiment som gir oss mulighet til å påvirke ved å ta bevisste material- og produktvalg som gjenspeiler verdiene våre.

Les mer om bærekraftig sortiment »

Samarbeid

Vi hos Panduro vil være med og bidra til en trygg, fantasifull og kreativ framtid for kommende generasjoner. Det gjør vi blant annet gjennom ulike typer samarbeid som støtter og styrker barns sikkerhet, utvikling og kreativitet.

Les mer om våre samarbeider »

Bærekraftsrapporter

Her kan du lese og laste ned våre bærekraftsrapporter.