Du har blitt logget ut. Men ta det ro, vi har lagret handlekurven din. Logg deg inn igjen, så er alt fortsatt der.

Produktet er nå i handlekurven

Handlekurv

Sosialt ansvar

Leverandører – Code of Conduct

Panduros etiske retningslinjer, også kalt Code of Conduct, er det viktigste styringsdokumentet for opprettholdelse av gode sosiale forhold. De etiske retningslinjene stiller krav til leverandørene når det gjelder de ansattes lønninger, helse og sikkerhet, overtidsarbeid og mulighet til deltakelse i fagorganisasjoner. Panduro har i flere år arbeidet for å få alle produktleverandørene sine til å skrive under på de etiske retningslinjene. Utfordringen vil alltid være å sikre at alle leverandører og underleverandørene deres faktisk retter seg etter kravene til enhver tid. Vi er derfor i gang med å utvikle et system for oppfølging av etterlevelse av kravene som er formulert i vår Code of Conduct.

 

Panduro og åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger. Hvis du vil vite mer om hva vi driver med, vennligst les vår redegjørelse for siste års arbeid med å gjennomføre aktsomhetsvurderinger.

Spørsmål om Panduro og åpenhetsloven?

Kontakt oss via apenhetsloven@panduro.no, så svarer vi deg på e-post.

Medarbeidere

Vi vet at medarbeiderne må ha det bra for at selskapet skal gå bra. Bærekraftfokuset er en naturlig del av arbeidet, og vi arbeider systematisk for å hele tiden forbedre oss. Et av fokusområdene i bærekraftstrategien vår er å være en attraktiv arbeidsgiver. For at det organisatoriske og sosiale arbeidsmiljøet skal bli så godt som mulig, vil vi tilrettelegge for en åpen dialog, både mellom sjefer og medarbeidere og medarbeiderne imellom.

Helsebringende kreativitet

Mennesker som får utfolde seg kreativt, har det bra. Kreativitet kan fremme utviklingen av fantasi og stimulere evnen til å tenke løsningsorientert. Mange synes dessuten at det å lage noe med hendene hjelper mot stress. Å legge perler på en perleplate eller male et bilde kan også hjelpe barn og personer med funksjonsvariasjoner med å trene opp finmotorikken.

Les mer om helsebringende kreativitet »

Samarbeid

Vi hos Panduro vil være med og bidra til en trygg, fantasifull og kreativ framtid for kommende generasjoner. Det gjør vi blant annet gjennom ulike typer samarbeid som støtter og styrker barns sikkerhet, utvikling og kreativitet.

Les mer om våre samarbeider »