mini cart

Produktet er nå i handlekurven

Din handlekurv ( varer )

Logg inn for å benytte deg av dine tilbud

Sosialt ansvar

Kunder – helsebringende kreativitet

Mennesker som får utfolde seg kreativt, har det bra. Kreativitet kan fremme utviklingen av fantasi og stimulere evnen til å tenke løsningsorientert. Mange synes dessuten at det å lage noe med hendene hjelper mot stress.

Vi legger vekt på å alltid kommunisere med kundene på en ansvarlig, passende og korrekt måte. Det gjelder uansett hvor, når eller hvordan vi møter kundene. Men ansvaret vårt tar ikke slutt når kunden er ute av butikken. Panduro arbeider for å øke kunnskapen om gjenbruk, produkthåndtering og gjenvinning etter at kunden har handlet hos oss. På den måten vil vi skape en kundetilfredshet som varer i generasjoner.


Leverandører – Code of Conduct

Panduros etiske retningslinjer, også kalt Code of Conduct, er det viktigste styringsdokumentet for opprettholdelse av gode sosiale forhold. De etiske retningslinjene stiller krav til leverandørene når det gjelder de ansattes lønninger, helse og sikkerhet, overtidsarbeid og mulighet til deltakelse i fagorganisasjoner. Panduro har i flere år arbeidet for å få alle produktleverandørene sine til å skrive under på de etiske retningslinjene. Utfordringen vil alltid være å sikre at alle leverandører og underleverandørene deres faktisk retter seg etter kravene til enhver tid. Vi er derfor i gang med å utvikle et system for oppfølging av etterlevelse av kravene som er formulert i vår Code of Conduct.


Medarbeidere

Panduro er en familiebedrift som tar vare på medarbeiderne sine. Vi er overbevist om at medarbeiderne må ha det bra for at selskapet skal ha det bra. Arbeidet vårt er basert på tydelige retningslinjer gjennomsyret av bærekraftsprinsippet. Retningslinjene er samlet i en personalhåndbok, en likestillingsplan, retningslinjer for mangfold og retningslinjer for arbeidsmiljø. For at det organisatoriske og sosiale arbeidsmiljøet skal bli så godt som mulig, ønsker Panduro å fremme en åpen dialog mellom sjefer og medarbeidere. Vi har årlige medarbeidersamtaler og samarbeider om å skape et godt arbeidsmiljø. Det fysiske arbeidsmiljøet for medarbeiderne er forskjellig i butikkene, på lagrene og kontorene og må tilpasses deretter. Panduro har utarbeidet egne retningslinjer for arbeidsmiljø og driver systematisk arbeidsmiljøarbeid (SAM). Målet er å gjennomføre medarbeiderundersøkelser for å følge opp hvordan medarbeiderne opplever Panduro som arbeidsplass.

Panduro arbeider også aktivt med å bedre medarbeidernes helse. Vi har avtaler om bedriftshelsetjeneste, terminalbriller og tilskudd til trening som helsefremmende tiltak. Likestillingsarbeidet skal være en kontinuerlig prosess i medarbeider- og virksomhetsutviklingen. Likestilling skal stå på dagsordenen og være et tilbakevendende tema på avdelingsmøter og lederkurs.