mini cart

Produktet er nå i handlekurven

Din handlekurv ( varer )

Logg inn for å benytte deg av dine tilbud

Vårt ansvar

Visjon

Vi i Panduro mener at kreativitet er en viktig del av livet og ser det som vårt ansvar å skape en bærekraftig fremtid for dem som kommer etter oss. Visjonen vår er som følger:

Å skape en fantasifull og kreativ fremtid for kommende generasjoner.

Mange opplever kreativitet og det å skape noe med hendene som noe positivt. Slike aktiviteter kan

fremme utviklingen av fantasi og evnen til å tenke løsningsorientert
fremme en utforskende tenkemåte
redusere stress
gi mye glede og tid sammen med barn, familie, slekt og venner

Vi håper også at produktene i sortimentet vårt kan bidra og inspirere til kreativ gjenbruk av gamle produkter og materialer.

Globale bærekraftsmål

Bærekraftsarbeidet vårt tar utgangspunkt i Agenda 2030, som er FNs plan for bærekraftig utvikling med 17 globale mål som angår hele verden. Formålet med agendaen er å gjøre verden til et bedre sted for kommende generasjoner gjennom å få alle med på å drive bærekraftsarbeidet fremover.

Våre fire utvalgte globale mål:

Mål 12: Bærekraftig forbruk

Vi mener det er viktig å produsere produkter på en bærekraftig måte. Samtidig fremmer vi kunnskap om gjenbruk og tilbyr et bredt sortiment som tilrettelegger for gjenbruk av produkter. Det er viktig for oss å minimere mengden skadelige kjemikalier i produktene våre og håndtere avfall på en ansvarlig måte.


Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Det er viktig at vi fortsetter å være innovative og har en kontinuerlig utvikling på dette området. Samtidig hegner vi om arbeidstakernes rettigheter og ønsker å fremme et trygt arbeidsmiljø. Anstendig arbeid og lik lønn for likt arbeid er grunnleggende verdier hos Panduro. Hvert år tilbyr vi praksisplasser og også arbeidstrening for langtidssykmeldte.


Mål 13: Stoppe klimaendringene

Gjennom miljøstyringssystemet vårt jobber vi løpende med å forbedre miljøarbeidet og videreutdanne medarbeidere på dette området. Vi jobber blant annet med å redusere klimapåvirkningen fra innkommende transporter fra leverandører og utgående transporter til butikker og kunder.


Mål 3: God helse og livskvalitet

Kreative sysler er bra for folk. Kreativitet fremmer utviklingen av fantasi og stimulerer evnen til å tenke løsningsorientert. Å lage noe med hendene virker dessuten stressreduserende. Det er viktig at alle menneskene i verdikjeden vår har det bra.

Vårt bidrag til de globale målene

For å kunne arbeide mer fokusert og langsiktig med bærekraftsspørsmålene har vi i løpet av våren 2021 fastsatt en rekke nye mål for bærekraftsarbeidet framover.

I bærekraftsrapporten vår kan du lese mer om hvor langt vi har kommet for hvert enkelt av disse målene.

Transport

Mål: Kun utføre og kjøpe fossilfri transport senest fra 2030

Delmål: Fra 2021–2022 skal vi tilby miljøfrakt til netthandelskunder i Norge, Sverige og Danmark.
Delmål: Leveringsmetodene vi tilbyr forbrukerne, skal oppdateres med flere miljøfraktalternativer for hvert år.

Klimakrisen er en global utfordring, og Panduro har selvsagt et ansvar for å gjøre det vi kan for å bidra til å redusere klimagassutslippene. Vi har derfor satt oss noen ambisiøse mål for kutt i klimagassutslippene fra transport. Blant annet har vi gjort en innsats for å optimere varemengden i hver leveranse og å kutte antall leveringsdager til butikkene. Dette har gitt resultater, og utslippene fra levering fra sentrallageret vårt til kunder og butikker har gått litt ned. Samtidig er det utfordrende å redusere utslippene fra varetransport inn til lager siden salget den siste tiden har økt. Vi arbeider derfor med å effektivisere sampakkingen og utvikle samarbeidet med logistikkbedrifter som ligger i forkant når det gjelder miljøspørsmål.

En annen utfordring er at leveringene ut til kunder øker i takt med salget i nettbutikken. En løsning for å håndtere dette på en mer bærekraftig måte vil være å effektivisere lagerhåndteringen. Det er en av grunnene til at vi i 2020 flyttet netthandelslageret vårt til logistikkbedriften Nowaste. Deres netthandelslager i Helsingborg er et av Nordens mest moderne, med Green Building-sertifiserte lokaler, fornybar energi og solcellepaneler. Les mer på Nowaste nettsted.

Panduros retningslinjer for miljø og ansvar

For oss er det viktig å arbeide for et bedre miljø

Alt vi gjør i Panduro, springer ut av den gleden du opplever når du lager noe med hendene. Vi fokuserer på å sammen utvikle og markedsføre produkter som er kreative, inspirerende og trygge for kundene. Vi vil at produktene våre skal gi en skaperglede som er med på å forlenge andre produkters levetid og øke gjenbruken av materialer. Vi tar ansvar for

å oppfylle lovpålagte og andre bindende krav
å stadig forbedre miljøarbeidet vårt for å oppnå bedre miljømessige resultater
å ta vare på miljøet gjennom forebyggende tiltak mot forurensning
å skape gode relasjoner til leverandørene våre, slik at vi sammen kan utvikle produktsikkerheten og -kvaliteten

For oss er det viktig å ta sosialt ansvar

Direkte og indirekte påvirker vi som bedrift ikke bare de ansatte, men også enkeltpersoner i andre deler av verdikjeden. Vi krever at leverandørene våre tar sosialt ansvar og skriver under på de etiske retningslinjene våre (Code of Conduct). Vi gjør også sosiale investeringer og er blant annet sponsor for veldedige organisasjoner.

Bærekraftsrapporter

Bærekraftssamarbeidet samordnes av Panduros miljø- og produktsikkerhetsavdeling. Bærekraftsrapporten for virksomhetsåret 2019–2020 er utarbeidet av medarbeidere fra forskjellige avdelinger ved Panduros hovedkontor i Malmö. Her kan du laste ned bærekraftsrapportene våre.