Du har blitt logget ut. Men ta det ro, vi har lagret handlekurven din. Logg deg inn igjen, så er alt fortsatt der.

Produktet er nå i handlekurven

Handlekurv

På grunn av en teknisk feil kan ikke Customer Care svare på e-post for øyeblikket. For spørsmål, ring 69 36 45 00 eller chat.

Vårt ansvar

Vi brenner for kreativitet. Det er det vi ønsker å bringe videre til kommende generasjoner, og vi ser det derfor som vårt ansvar å skape en bærekraftig fremtid for dem som kommer etter oss. Vi vil være det bærekraftige alternativet i bransjen, og da må vi lytte til de bevisste kundene våre og omverdenen for øvrig. For å nå målsettingen vår jobber vi for å sikre bærekraft i alle ledd. Det omfatter alt fra valg av produkter og produksjonsmetoder til det som skjer etter at produktene har forlatt Panduro, men også forholdet til leverandørene og medarbeiderne våre underveis i prosessen. Dette for å kunne møte utfordringer som blant annet dreier seg om klima, menneskerettigheter og korrupsjon.

En stor del av produktene i sortimentet vårt gir mulighet til å lage noe med hendene og ta en pause fra hverdagen. Mange mener at kreative sysler bidrar til trivsel, så på den måten kan sortimentet vårt være med på å fremme mental helse og velvære. Sortimentet omfatter også mange produkter som kan brukes for å gi nytt liv til gamle ting. Det er noe vi gjerne vil oppmuntre kundene våre til – å gjenbruke mer. Sammen med dem vil vi bidra til en mer effektiv bruk av jordens ressurser til fordel for fremtidige generasjoner. På områdene mental helse og gjenbruk ser vi derfor muligheter til å være med og påvirke utviklingen i retning av en mer bærekraftig og kreativ fremtid.

Panduros bærekraftvisjon:
En fantasifull og kreativ fremtid for kommende generasjoner

Agenda 2030 og våre fire utvalgte globale mål

Bærekraftarbeidet vårt tar utgangspunkt i Agenda 2030, som er FNs plan for bærekraftig utvikling med 17 globale mål som angår hele verden. Formålet med agendaen er å gjøre verden til et bedre sted for kommende generasjoner gjennom å få alle med på å drive bærekraftarbeidet fremover.

Våre fire utvalgte globale mål:

Av de 17 globale bærekraftmålene vurderer vi følgende fire som mest relevante for oss i Panduro.

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Vi mener det er viktig å produsere produkter på en bærekraftig måte. Samtidig fremmer vi kunnskap om gjenbruk og tilbyr et bredt sortiment som tilrettelegger for gjenbruk av produkter. Det er viktig for oss å minimere mengden skadelige kjemikalier i produktene våre og håndtere avfall på en ansvarlig måte.

Fokusområder:
Tilby trygge og bærekraftige produkter
Fremme en sirkulær økonomi

 

Mål 8: Anstendige arbeidsvilkår og økonomisk vekst

Det er viktig at vi fortsetter å være innovative og har en kontinuerlig utvikling på dette området. Samtidig hegner vi om arbeidstakernes rettigheter og ønsker å fremme et trygt arbeidsmiljø. Anstendig arbeid og lik lønn for likt arbeid er grunnleggende verdier hos Panduro. Hvert år tilbyr vi praksisplasser og også arbeidstrening for langtidssykmeldte.

Fokusområder:
Samarbeide med ansvarlige leverandører
Være en attraktiv arbeidsgiver

Mål 13: Stoppe klimaendringene

Gjennom miljøstyringssystemet vårt jobber vi løpende med å forbedre miljøarbeidet og videreutdanne medarbeidere på dette området. Vi jobber blant annet med å redusere klimapåvirkningen fra innkommende transporter fra leverandører og utgående transporter til butikker og kunder.

Fokusområder:
Redusere klimapåvirkningen fra transport
Redusere klimapåvirkningen fra egen virksomhet

Mål 3: God helse og livskvalitet

Kreative sysler er bra for folk. Kreativitet fremmer utviklingen av fantasi og stimulerer evnen til å tenke løsningsorientert. Å lage noe med hendene virker dessuten stressreduserende. Det er viktig at alle menneskene i verdikjeden vår har det bra.

Fokusområder:
Inspirere til kreativitet for å fremme mental helse
Videreutvikle samarbeidene våre

Vårt bidrag til de globale målene

For å kunne arbeide mer fokusert og langsiktig med bærekraftspørsmålene har vi i løpet av våren 2022 fastsatt en rekke nye mål for bærekraftarbeidet framover.
Målsettinger for de kommende årene:Fremme en sirkulær økonomi

Langsiktig mål:
Mer effektiv og bærekraftig emballasje.

Delmål:
• Redusere mengden unødvendig emballasje fra leverandører.
• All ny emballasje for våre egne varemerker skal være gjenvinnbar fra og med 2022–2023.
• All emballasje for våre egne varemerker skal være gjenvinnbar fra og med 2025–2026.Samarbeide med ansvarlige leverandører

Langsiktig mål:
Minimal bærekraftrisiko i leverandørkjedene våre.

Delmål:
• Gjennomføre risikoanalyser av de hundre største produktleverandørene våre med tanke på miljø, sosiale forhold og korrupsjon senest i løpet av 2022–2023.
• Etablere metoder for bruk av risikoanalyse til minimering og forebygging av de risikoene vi finner, senest i løpet av 2022–2023.Redusere klimapåvirkningen fra transport

Langsiktig mål:
Fossilfri transport senest i 2030.

Delmål:
• Innføre flere miljøvennlige fraktalternativer for nettbutikkundene hvert år.Panduros retningslinjer for miljø og ansvar

For oss er det viktig å arbeide for et bedre miljø

Alt vi gjør i Panduro, springer ut av den gleden du opplever når du lager noe med hendene. Vi fokuserer på å sammen utvikle og markedsføre produkter som er kreative, inspirerende og trygge for kundene. Vi vil at produktene våre skal gi en skaperglede som er med på å forlenge andre produkters levetid og øke gjenbruken av materialer. Vi tar ansvar for

  • å oppfylle lovpålagte og andre bindende krav
  • å stadig forbedre miljøarbeidet vårt for å oppnå bedre miljømessige resultater
  • å ta vare på miljøet gjennom forebyggende tiltak mot forurensning
  • å skape gode relasjoner til leverandørene våre, slik at vi sammen kan utvikle produktsikkerheten og -kvaliteten

For oss er det viktig å ta sosialt ansvar

Direkte og indirekte påvirker vi som bedrift ikke bare de ansatte, men også enkeltpersoner i andre deler av verdikjeden. Vi krever at leverandørene våre tar sosialt ansvar og skriver under på de etiske retningslinjene våre (Code of Conduct). Vi gjør også sosiale investeringer og er blant annet sponsor for veldedige organisasjoner.

Les mer om sosialt ansvar »

Transport og logistikk

Klimakrisen er en global utfordring, og Panduro har selvsagt et ansvar for å gjøre det vi kan for å bidra til å redusere klimagassutslippene. Vi har derfor satt oss noen ambisiøse mål for kutt i klimagassutslippene fra transport.

Les mer om transport og logistikk »

Emballasje og materialvalg

For å sikre at vi bruker begrensede globale naturressurser mer effektivt, er vi i gang med å se på hvilke materialer som brukes i emballasjen vår. Dette arbeidet krever at vi samarbeider tett med leverandørene.

Les mer om emballasje og materialvalg »