3Doodler start Essential Pen set, tegn med en oppladbar 3D-penn. Sett inn plaststaven på baksiden av pennen, klikk for å starte (AV/PÅ-bryter), grønn lampe klar til å tegne, lad pennen når oransje lampe blinker, koble mikro-USD-kabel til strømkilde. Innhold: 3D-penn, 48 plaststaver i 8 farger (biobasert materialer), USB-kabel samt instruksjons- og prosjektbok 42 sider (EN, SV, DK, FIN, NO, EE). Fra 8 år.