Et svært populært brettspill som i likhet med andre Pandemic-spill bygger på samarbeid mellom spillerne. Her er oppgaven å finne tre botemidler som kan stanse den dødelige pandemien. Og det gjelder å handle raskt: 30 minutter er alt forskergruppen har på seg til å behandle tilfel... Les mer