4-fargeblyant MagicVri for å få fram det ulike fargene.