Golden mediums & additives gir uendelig kontroll og muligheter med akrylmalinger. Medier kontrollerer gjennomsiktighet, viskositet og overflateglans, mens tilsetninger (additives) styrer malingens arbeidsegenskaper.Medium 3580,Golden Retarder, er en tilsetning som forlenger tørketiden på akrylmaling ved å la vannet dunste vekk saktere.Tilsett maks. 15 % for tykk påføring, maks. 30 % for tynn påføring. 119 ml.