Golden mediums & additives gir uendelig kontroll og muligheter med akrylmalinger. Medier kontrollerer gjennomsiktighet, viskositet og overflateglans, mens tilsetninger (additives) styrer malingens arbeidsegenskaper.Medium 3721,Golden Acrylic Glazing Liquid (Satin), er et laseringsmedium som forlenger akrylmalingens tørketid slik at man kan jobbe på en lignende måte som med oljemaling.Tørker helt transparent og er svært fleksibelt, vannfast og UV-bestandig. 237 ml.