Golden mediums & additives gir uendelig kontroll og muligheter med akrylmalinger. Medier kontrollerer gjennomsiktighet, viskositet og overflateglans, mens tilsetninger (additives) styrer malingens arbeidsegenskaper.Medium 3690,Golden Silkscreen Medium, er et vannbasert medium som øker arbeidstiden og forsinker tørkingen ved silkscreentrykk.Ikke egnet for trykk på tekstiler. 237 ml.