Van Gogh oljemalingsett, - i et lyst, fint treskrin. De sterke og klare fargene inneholder fint malt pigment i en meget høy konsentrasjon (ingen pigmenter fra tungmetaller) og har lang holdbarhet p.g.a. sin gode til utmerkede lysekthet. De kan enkelt blandes og bearbeides og som bindemiddel er det bare brukt den beste linoljen fra første pressing. Alle fargene i dette settet har samme konsistens, glansgrad og tørketid. 10 farger oljemaling à 40 ml, 2 pensler (van Gogh), malemedium 75 ml, White spirit 75 ml, trepalett, dobbel palettkopp og en rengjøringsklut.