Beckers Primex Tregrunning, til utendørs bruk. Grunner du skikkelig, slipper du å male fasaden så ofte. Primex tregrunning er en vannløselig alkydbasert grunning til bruk på trefasader, -vinduer og annet treverk utendørs. Grunningen hindrer treet i å ta til seg fuktighet, og gir sammen med de øvrige produktene i Beckers fasadesystem et sluttresultat som varer lenger. MATERIALFORBRUK: 4–8 m² per liter og behandling, avhengig av underlag. VERKTØY: Pensel, rull, sprøyte. MALETEMPERATUR: Min. +7 °C. TØRKETID (ved +23 °C og 50 % relativ luftfuktighet): Klebefri etter 4–6 timer. Overmalbar etter ca. et døgn. RENGJØRING AV VERKTØY: Bruk vann eller penselvask. Innhold 0,5 liter.