Skjellakk Superfine, - av den fineste kvalitet skjellakkflak, i gyllenbrun nyanse som du kan lage din egen politur av. Skjellakk er et rent naturprodukt som er brukt ved overflatebehandling i flere hundre år. Det brukes for å få en dyp overflate s. k. "fransk polering" og for å isolere harpiksen i kvister. Flakene løses opp i etanol, f.eks. T-sprit, for å få ønsket konsentrasjon. Beregn 24-72 timer for at skjellakkflakene skal ha fått nok tid til å løse seg opp. Oppløsningen kan deretter behøve å siles for å få bort eventuelle uoppløste rester. Vær nøye med å lagre skjellakkflakene mørkt og kjølig, ellers kan de klumpe seg sammen og bli vanskelige å løse opp. Pakken inneholder 1 kilo.