Du har blitt logget ut. Men ta det ro, vi har lagret handlekurven din. Logg deg inn igjen, så er alt fortsatt der.

Produktet er nå i handlekurven

Handlekurv

Plastikote

PK Metallicspray 400ml Kobber

199.90
Bare 3 igjen
Levering innen 1–3 virkedager
Velg variant:
1
199.90
Bare 3 igjen
 • car
  Fri frakt over 599 kr & hjemlevering fra 69 kr.
 • return
  Fri retur
  30 dagers åpent kjøp.
Lagersaldo i din butikk

Vil du være sikker på at varen finnes i butikk? Ring oss.

Lagersaldo i din butikk
Butikker i nærheten

Lagersaldo i butikk

Butikker A-Å
PlastiKote spraymaling metallisk, med dyp glans for dekormaling på tre, plast, metall, keramikk, glass, rotting, stein og terrakotta. Overflatetørr etter ca. 5-10 minutter. Helt tørr etter 25-35 minutter. Til både innendørs- og utendørsbruk. SLIK GJØR DU DET: Spray bare i rom med god ventilasjon. Kontroller at flaten er ren og tørr. Rist godt i ett minutt, slik at du kan høre blandekulen. Flere tynne lag er å anbefale (fremfor ett tykt lag). Vi anbefaler at man først grunner blanke flater med PlastiKote grunningsmaling. Spray først på et ikke synlig område for å forsikre deg om kompatibilitet og egnethet. Dekkevne: Cirka 2 m². Innhold 400 ml. - Kobber
Artikkelnummer
103928
Merker
Kategorier
Spraymaling
EAN
0071915149375
Volum (l)
0.4
Bredde (mm)
66
Lengde (mm)
210
Dybde
66
 • Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 • Kan forårsake organskader.
 • Irriterer huden.
 • Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.
 • Beskyttes mot sollys.
 • Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
 • Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
 • VED KONTAKT MED ØYNENE
 • VED HUDKONTAKT:
 • Vask med mye vann.
 • Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Ekstremt brannfarlig aerosol.
 • Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
 • Gir alvorlig øyeirritasjon.
 • Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
 • Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 • Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
 • VED KONTAKT MED ØYNUKE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
 • Innhent særskilt instruks før bruk.
 • Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.
 • Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
 • Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
 • Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.

Produktmerking

Fare

Informasjon

Contains: Acetone, Hydrocarbons, C9, aromatics and Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%)