Du har blitt logget ut. Men ta det ro, vi har lagret handlekurven din. Logg deg inn igjen, så er alt fortsatt der.

Produktet er nå i handlekurven

Handlekurv

Plastikote

PK Spray Primer Grå

189.90
Utsolgt online
1
 • car
  Fri frakt over 599 kr & hjemlevering fra 69 kr.
 • return
  Fri retur
  30 dagers åpent kjøp.
Lagersaldo i din butikk

Vil du være sikker på at varen finnes i butikk? Ring oss.

Lagersaldo i din butikk
Butikker i nærheten

Lagersaldo i butikk

Butikker A-Å
Plastikote grunningsspray, 400 ml. Grunningssprayen er særlig nyttig på umalte flater og kan brukes på stort sett alle underlag utenom aluminium. Den skaper et jevnt lag og danner grunnlaget for dekkmalingen. Rekker til ca. 2 m². Berøringstørr etter 30-50 minutter, gjennomtørr etter 48 timer. Til både innendørs- og utendørsbruk. Farge: Grå
Artikkelnummer
103953
Merker
Kategorier
Spraymaling
EAN
5055018131708
Volum (l)
0.4
Bredde (mm)
66
Lengde (mm)
202
Dybde
66
 • Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.
 • Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
 • Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
 • Beskyttes mot sollys.
 • VED KONTAKT MED ØYNENE
 • Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
 • Ekstremt brannfarlig aerosol.
 • Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
 • Gir alvorlig øyeirritasjon.
 • Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
 • Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 • Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
 • Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
 • Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
 • Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.

Produktmerking

Fare

Informasjon

Contains: Acetone, Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%) and Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics