Black Drawing Pens, dette settet inneholder fem dypsvarte tusjpenner med ulike kvalitetsspisser. En veldig fin spiss på 0,5 mm, to litt større spisser på 1 og 2 mm, en skråskjært kiselspiss/chisel på 4 mm og til slutt en penn med brush tip/penselspiss. Settet er meget allsidig og... Les mer