Promarker Blender. Fargeløs tusj med to spisser. Brukes til å blande eller gjøre fargene lysere. Arbeid med Blenderen omgående før fargen som skal behandles har tørket. Promarkertusjenes farge tørker hurtig. Pris pr. stk.Blender