Menykort konfirmasjon, 10 hvite doble kort (A6-format 105x148 mm), 10 konvolutter og 10 mønstrete ark (95x133 mm). Blå