Sett med eggfarger, inkl. veiledning og beskyttelseshansker. Næringsmiddelgodkjent. Avhengig av eggenes størrelse, rekker det til 6-12 egg. 3 stk à 15 ml. Sølveffekt: Rød, blå, grønn + metallfolie. 3 metallfolieark