Korkkule, med gjennomgående hull. INFO OM KORK: Når du kjøper kork er det gunstig for naturen! En vanlig misforståelse er at korken er utrydningstruet og at man derfor ikke skal bruke kork. Grunnen til at korken er truet er at den konkurreres ut av andre materialer (som plast). Kork er korkeikens bark og den tas forsiktig av stammen og vokser ut igjen etter en 10-års periode. Korkeiken blir over 200 år gammel. Den plantes og vokser i plantasjer og har gjort det i veldig lang tid (det finnes relativt få korkeiker som vokser i det fri). I dette miljøet finnes det mange dyrearter (et høyt biologisk mangfold) og de er truet når dette miljøet forsvinner. WWF har til og med kartlagt korkeikskogens situasjon og har innledet en kampanje for å påvirke verdens vindyrkere til å fortsette å bruke naturkorken.Ø 30 mm. 6 stk.Hull 8 mm.