Bokstav, av trefiber. Høyde 47 mm, tykkelse 9 mm. Ä