Bokstav, av trefiber, høyde 5 cm, tykkelse 5 mm. Leveres umalt.R