Trekuler, av bøk, umalte. Hull 8 mm. Pakke med 2 stk. Oval, 30x50 mm. Fasede kanter.