Produktet er nå i handlekurven

Handlekurv

 • Ljussläppspray 150 ml
 • Ljussläppspray 150 ml
 • Ljussläppspray 150 ml
 • Ljussläppspray 150 ml
3 (2 anmeldelser)
Panduro Hobby

Slippspray til lys 150 ml

149,90
50+ stk
1
149,90
 • car
  Fri frakt over 599 kr.
  Hjemlevering fra 59 kr.
 • return
  Fri retur
  30 dagers åpent kjøp.
 • delivery
  Levering 2-4 arbeidsdager .
 • products
  Trygg E-handel
Lagersaldo i din butikk

Vil du være sikker på at varen finnes i butikk? Ring oss.

Lagersaldo i din butikk
Butikker i nærheten

Lagersaldo i butikk

Butikker A-Å
Slippspray til lys, slippmiddel for lysformer. Brukes mest i plast og metallformer. Spray i formen, la det renne av og sett veken på plass. Egnet til krystallmasse 101847. Innhold 150 ml.
Artikkelnummer
101880
Merker
Kategorier
Lystilbehør
EAN
7320181018803
Volum (l)
0.15
Høyde (mm)
140
 • Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
 • Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
 • Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 • Irriterer huden.
 • Ekstremt brannfarlig aerosol.
 • Oppbevares innelåst.
 • Hold beholderen tett lukket.
 • Søk legehjelp.
 • Oppbevares på et godt ventilert sted.
 • Tilsølte klær må fjernes.
 • Og vaskes før bruk.
 • Ved hudirritasjon:
 • Unngå utslipp til miljøet.
 • Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.
 • VED INNÅNDING:
 • VED HUDKONTAKT:
 • Vask med mye vann.
 • Beskyttes mot sollys.
 • Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.
 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
 • Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
 • Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
 • Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
 • Samle opp spill.
 • Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.

Produktmerking

Fare

Informasjon

Contains: Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics

Kreative ideer

Her gir vi deg inspirasjonstips og ideer til hva du kan gjøre med produktene du ser på.
Inspirasjon
Inspirasjon

Tips For Ljussläppspray 150 ml

Delt glede er dobbel glede! Bli inspirert av andre @panduroofficial