Hulltang, av meget høy kvalitet. Utformet slik at du uten anstrengelse kan trykke jevne fine hull i papir, kartong, lær m.m. Seks størrelser Ø 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 mm. Lengde 23,5 cm.