Du er logget ud – men vi har gemt din varekurv. Log ind igen og se indholdet i din varekurv.

Produktet er nu i din varekurven

Varekurv

Vores ansvar

Vi brænder for kreativitet. Det er det, vi vil føre videre til kommende generationer, og derfor har vi et ansvar for at skabe en bæredygtig fremtid for de, der kommer efter os. Vi vil være det bæredygtige alternativ i vores branche, og så skal vi lytte til både vores bevidste kunder og til vores omverden. For at det kan blive til virkelighed arbejder vi for at sikre bæredygtigheden i alle led. Det omfatter alt lige fra valg af produkter og produktion til det, der sker, efter at produkterne har forladt Panduro, og det forhold, vi har til vores leverandører og medarbejdere undervejs på rejsen. Dette for at kunne møde udfordringer, der blandt andet er relateret til klima, menneskerettigheder og korruption.

En stor del af produkterne i vores sortiment giver mulighed for at skabe med hænderne og tage en pause i hverdagen. Mange mennesker oplever, at de får det godt af kreativt arbejde, og på den måde kan vores sortiment fremme velbefindende og mental sundhed. Vores sortiment rummer også en masse produkter, der kan bruges til at give gamle produkter nyt liv. Det er noget, vi gerne vil opmuntre vores kunder til at gøre – at genbruge mere. Sammen med dem vil vi sikre, at jordens ressourcer bruges mere effektivt til gavn for fremtidige generationer. Inden for områderne mental sundhed og genbrug ser vi derfor muligheder for at være med og påvirke udviklingen i retning af en mere bæredygtig og kreativ fremtid.

Panduros bæredygtighedsvision:
En fantasifuld og kreativ fremtid for kommende generationer

Agenda 2030 og vores fire udvalgte Verdensmål

Vores bæredygtighedsarbejde tager afsæt i Agenda 2030, der er FN's plan for bæredygtig udvikling med de 17 verdensmål. Formålet med Agenda 2030 er at forbedre verden for kommende generationer, idet alle er med til at drive bæredygtighedsarbejdet fremad.

Vores fire udvalgte Verdensmål:

Blandt de 17 Verdensmål mener vi, at følgende fire bæredygtighedsmål er de mest relevante for os hos Panduro:

Mål 12: Bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion

Vi mener, at det er vigtigt at fremstille produkter på en bæredygtig måde. Samtidigt fremmer vi viden om genbrug og tilbyder et bredt sortiment til genbrug af forskellige produkter. Det er vigtigt for os at minimere mængden af skadelige kemikalier i vores produkter og håndtere affald på en ansvarlig måde.

Fokusområder:
Tilbyde sikre og bæredygtige produkter
Fremme den cirkulære økonomi

Mål 8: Rimelige arbejdsvilkår og økonomisk vækst

Det er vigtigt, at vi fortsat er innovative og har en kontinuerlig udvikling inden for området. Samtidig værner vi om arbejdstagerens rettigheder og vil fremme et sikkert arbejdsmiljø. Rimelige arbejdsvilkår og lige løn for ligeværdigt arbejde er grundlæggende værdier hos Panduro. Vi tilbyder hvert år praktikpladser samt jobtræning for langtidssyge.

Fokusområder:
Samarbejde med ansvarsfulde leverandører
Være en attraktiv arbejdsgiver

Mål 13: Bekæmpe klimaforandringerne

Med vores miljøstyringssystem arbejder vi løbende på at forbedre vores miljøarbejde og uddanne vores medarbejdere inden for dette område. Vi arbejder blandt andet på at reducere klimapåvirkningerne fra indkommende transporter fra leverandører og udgående transporter til butikker og kunder.

Fokusområder:
Reducere klimapåvirkningen fra vores transporter
Reducere klimapåvirkningen fra vores egne aktiviteter

Mål 3: Sundhed og velbefindende

Kreativt arbejde er godt for mennesker. Kreativitet fremmer udviklingen af fantasien og evnen til at tænke løsningsorienteret. Det reducerer desuden stress at skabe ting med hænderne. Det er vigtigt, at alle mennesker i vores værdikæde har det godt.

Fokusområder:
Inspirere til kreativitet for at fremme den mentale sundhed
Udvikle vores samarbejder

Vores bidrag til Verdensmålene

For at kunne arbejde mere fokuseret og langsigtet med bæredygtighedsspørgsmålene har vi i foråret 2022 defineret flere nye mål for at komme videre med vores bæredygtighedsarbejde.
Målsætninger for de kommende år:Fremme den cirkulære økonomi

Langsigtet mål:
Mere effektiv og bæredygtig emballage.

Delmål:
• Mindske mængden af unødvendig emballage fra leverandører.
• Fra og med år 2022/23 skal al ny emballage til vores egne varemærker være genanvendelig.
• I 2025/26 skal al emballage til vores egne varemærker være genanvendelige.Samarbejde med ansvarsfulde leverandører

Langsigtet mål:
Minimale bæredygtighedsrisici i vores leverandørkæder.

Delmål:
• Gennemføre risikoanalyser af vores 100 største produktleverandører med hensyn til miljø, sociale forhold og korruption senest i år 2022/23.
• Udarbejde en metode, så vi ud fra risikoanalysen kan minimere og forebygge de risici, der opdages senest i år 2022/23.


Reducere klimapåvirkningen fra transporter

Langsigtet mål:
Fossilfri transport senest i 2030.

Delmål:
• Indføre flere miljøfragtalternativer til vores e-handelskunder hvert år.

Panduros miljø- og ansvarlighedspolitik

For os er det vigtigt at arbejde for et bedre miljø

Alt det, vi gør hos Panduro, bygger på den glæde, du føler, når du skaber noget med dine hænder. Vi fokuserer på sammen at udvikle og markedsføre produkter, der er kreative, inspirerende og sikre for vores kunder. Vi ønsker, at vores produkter skal give inspirere til skaberglæde, der fører til forlængelse af andre produkters levetid og øget materialegenanvendelse. Vi tager ansvar for

  • at opfylde lovkrav og andre bindende krav
  • løbende at forbedre miljøarbejdet for at opnå bedre miljømæssige resultater
  • at beskytte miljøet ved at forebygge forurening
  • at skabe gode relationer med vores leverandører for derigennem at udvikle produktsikkerhed og produktkvalitet.

For os er det vigtigt at tage et socialt ansvar

Direkte og indirekte påvirker vi som virksomhed ikke kun vores medarbejdere, men også mennesker gennem hele værdikæden. Vi kræver, at vores leverandører tager et socialt ansvar, idet de underskriver vores adfærdskodeks, Code of Conduct. Vi foretager også sociale investeringer og er bl.a. sponsor for velgørenhedsorganisationer.

Læs mere om socialt ansvar »

Transport og logistik

Klimakrisen er en global bæredygtighedsudfordring, og Panduro har naturligvis et ansvar for at gøre, hvad vi kan for at reducere udslippet af drivhusgasser. Derfor har vi sat ambitiøse mål for reduktionen af vores udslip af drivhusgasser fra transporter.

Læs mere om transport og logistik »

Emballage og materialevalg

For at sikre at vi anvender de begrænsede globale naturressourcer på en mere effektiv måde, arbejder vi på at få gennemgået materialerne i vores emballage. Dette arbejde kræver tæt samarbejde med vores leverandører.

Læs mere om emballage og materialevalg »

Trustpilot