mini cart

Produktet er nu i din varekurven

Varekurv ( varer )

Log ind for at benytte dig af dine tilbud
Vi leverer så hurtigt vi kan, men lige nu kan det tage et par ekstra dage pga. status.

Vores ansvar

Vision

Vi hos Panduro mener, at kreativitet er en vigtig bestanddel af livet, og ser det som vores ansvar at skabe en bæredygtig fremtid for dem, der kommer efter os, med vores vision:

At skabe en fantasifuld og kreativ fremtid for kommende generationer.

Mange mennesker synes, at kreativitet og at det at skabe noget med hænderne er noget positivt, fordi det kan

udvikle fantasien og evnen til at tænke løsningsorienteret
fremme en udforskende måde at tænke på
mindske stress
give stor glæde og tid sammen med børn, familie, slægt og venner.

Vi håber også, at produkterne i vores sortiment kan bidrage og inspirere til kreativitet, der leder til genbrug af gamle produkter og materialer.


Globale bæredygtighedsmål

Vores bæredygtighedsarbejde tager afsæt i Agenda 2030, der er FN's plan for bæredygtig udvikling med de 17 verdensmål. Formålet med Agenda 2030 er at forbedre verden for kommende generationer, idet alle er med til at drive bæredygtighedsarbejdet fremad.

Vi har vurderet, at de følgende fire mål er områder, hvor vi hos Panduro kan gøre en stor indsats:

Mål 12: Bæredygtigt forbrug
Vi mener, at det er vigtigt at fremstille produkter på en bæredygtig måde. Samtidigt fremmer vi viden om genbrug og tilbyder et bredt sortiment til genbrug af forskellige produkter. Det er vigtigt for os at minimere mængden af skadelige kemikalier i vores produkter og håndtere affald på en ansvarlig måde.

Mål 8: Rimelige arbejdsvilkår og økonomisk vækst
Det er vigtigt, at vi fortsat er innovative og har en kontinuerlig udvikling inden for området. Samtidig værner vi om arbejdstagerens rettigheder og vil fremme et sikkert arbejdsmiljø. Rimelige arbejdsvilkår og lige løn for ligeværdigt arbejde er grundlæggende værdier hos Panduro. Vi tilbyder hvert år praktikpladser samt jobtræning for langtidssyge.

Mål 13: Bekæmpe klimaforandringerne
Med vores miljøstyringssystem arbejder vi løbende på at forbedre vores miljøarbejde og uddanne vores medarbejdere inden for dette område. Vi arbejder blandt andet på at reducere klimapåvirkningerne fra indkommende transporter fra leverandører og udgående transporter til butikker og kunder.

Mål 3: Sundhed og velbefindende
Kreativt arbejde er godt for mennesker. Kreativitet fremmer udviklingen af fantasien og evnen til at tænke løsningsorienteret. Det reducerer desuden stress at skabe ting med hænderne. Det er vigtigt, at alle mennesker i vores værdikæde har det godt.

Vores bæredygtighedsmål

Panduros hovedkontor og centrallager har et miljøstyringssystem, der har været certificeret iht. ISO 14001 siden 2006. Det betyder, at vi løbende udvikler og forbedrer vores miljøarbejde og fastlægger målbare mål. Certificeringen hjælper os med at skabe forudsætninger for at nå vores bæredygtighedsmål og arbejde med løbende forbedringer.

Panduro har følgende bæredygtighedsmål:

Videreudvikle arbejdet med vores adfærdskodeks (Code of Conduct) for leverandører.
Udføre leverandørvurderinger af vores største leverandører.
Øge andelen af emballage, hvor materialet kan genanvendes, og som er fremstillet af genanvendte råstoffer.
Reducere klimapåvirkningen fra transporter.

I vores bæredygtighedsrapport kan du læse mere om, hvor langt vi er nået med hvert enkelt mål.

VVores kunder, medarbejdere, leverandører og andre interessenter skal føle tillid til os på baggrund af vores produkters kvalitet, vores sociale ansvar og vores miljøarbejde.

Bæredygtighedsrapporter

HBæredygtighedsarbejdet samordnes af miljø- & produktsikkerhedsafdelingen hos Panduro. Bæredygtighedsrapporten for regnskabsåret 2019/20 er udarbejdet af medarbejdere fra forskellige afdelinger i Panduros hovedkontor i Malmö. Her kan du downloade vores bæredygtighedsrapporter.

Panduros miljø- og ansvarlighedspolitik

For os er det vigtigt at arbejde for et bedre miljø

Alt det, vi gør hos Panduro, bygger på den glæde, du føler, når du skaber noget med dine hænder. Vi fokuserer på sammen at udvikle og markedsføre produkter, der er kreative, inspirerende og sikre for vores kunder. Vi ønsker, at vores produkter skal give inspirere til skaberglæde, der fører til forlængelse af andre produkters levetid og øget materialegenanvendelse. Vi tager ansvar for

at opfylde lovkrav og andre bindende krav
løbende at forbedre miljøarbejdet for at opnå bedre miljømæssige resultater
at beskytte miljøet ved at forebygge forurening
at skabe gode relationer med vores leverandører for derigennem at udvikle produktsikkerhed og produktkvalitet.

For os er det vigtigt at tage et socialt ansvar

Direkte og indirekte påvirker vi som virksomhed ikke kun vores medarbejdere, men også mennesker gennem hele værdikæden. Vi kræver, at vores leverandører tager et socialt ansvar, idet de underskriver vores adfærdskodeks, Code of Conduct. Vi foretager også sociale investeringer og er bl.a. sponsor for velgørenhedsorganisationer.

Transporter

Klimakrisen er en global bæredygtighedsudfordring, og Panduro har naturligvis et ansvar for at gøre, hvad vi kan for at reducere udslippet af drivhusgasser. Derfor har vi sat ambitiøse mål for reduktionen af vores udslip af drivhusgasser fra transporter. Vi har gennemført tiltag blandt andet ved at optimere mængden af varer i vores leverancer samt reduceret antal leveringsdage til butikkerne. Det har givet resultat, og udslippet fra vores leverancer til kunder og butikker fra vores centrallager er blevet reduceret. Samtidig har vi udfordringer med at reducere udslippet fra vores varetransporter til vores lager, idet vi i den seneste tid haft en øget omsætning. Derfor arbejder vi på at effektivisere sampakning og udvikle samarbejdet med logistikvirksomheder, der er på forkant på miljøområdet.

Vi ser også en udfordring i, at vores udgående leverancer til kunder stiger i takt med vores større online-salg. En måde at håndtere dette mere bæredygtigt er at effektivisere vores lageradministration, hvilket også er en af grundene til, at vi i 2020 flyttede vores e-handelslager til logistikvirksomheden Nowaste. Deres lager for e-handel i Helsingborg er et af Nordens mest moderne med Green Building-certificerede lokaler, vedvarende energi og solceller. Læs mere på Nowaste hjemmeside.

Trustpilot